ط ظ hərflərinin düzgün yazılışı

ط ظ hərflərinin düzgün yazılışı