ع غ hərflərinin düzgün yazılışı

ع غ hərflərinin düzgün yazılışı