‎ك‎ hərfinin düzgün yazılışı

ك hərfinin düzgün yazılışı