ل hərfinin düzgün yazılışı

ل hərfinin düzgün yazılışı