Bəzi hərflər yazılışda bənzərdir.

Bəzi hərflər yazılışda çox bənzərdir. Buna görə onları tələffüz zamanı bir-biri ilə qarışdırırlar.