‎ي‎ hərfinin düzgün yazılışı

ي hərfinin düzgün yazılışı