ي hərfinin düzgün yazılışı

ي hərfinin düzgün yazılışı