Tələffüzü bənzər olan hərflər sözlərdə.

Tələffüzü bənzər olan hərflər sözlərdə.