Tələffüzü bənzər olan hərflər sözlərdə: çalışmalar və praktika

Tələffüzü bənzər olan hərflədən ibarət söz cütlərini oxumağa çalışaq. Bu dəfə daha mürəkkəb nümunələr oxuyaq.