Kurs zamanı mən hansı xüsusiyyətlər qazanacağam?
  1. Səmimilik Dərslərə başlayarkən niyyəti xatırlayın. Bilik əsas hədəf deyil, Allaha yaxınlaşmaq vasitəsidir.
  2. Yardım üçün dua Bilikləri sizə aşkar etməsi, onların əldə edilməsini asanlaşdırmaq, səmimilik və əməllərin qəbulu üçün Allaha dua ilə başlayın.
  3. Allaha təvəkkül Sizin səy və cəhdləriniz sadəcə səbəblərdir, nəticə isə Allahdandır.
  4. Allaha minnətdarlıq Hər bir dərsi bitirərkən verdiyi bilik və nemətlər üçün Allaha həmd və mədh edin, həmçinin Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssələm) və bütün müsəlmanlar üçün dua edin.
  5. Yaxşı əməllərə dəvət Tədrisə yaxınlarınızı və tanışlarınızı cəlb edin. Kim ki, yaxşı əmələ təşviq edir, həmin əməli işləmiş kimi mükafat alacaq.

Bütün haqlar qorunur. "Başlayanlar üçün təcvid" kursunun metodik materiallarından "HolyQuranAcademy©