"Ərəb əlifbası" bölümünü bitirdikdən sonra mən nə biləcəyəm?

“Ərəb əlifbası” kursunu bitirdikdən sonra aşağıdakıları əldə edəcəksiniz:

  • Əlifbanın hərflərini tanımaq və tələffüz edə bilmək

  • Əlifba hərflərini yaza bilmək

  • Hərfləri və onların adlarını müqayisə etmək

  • Tələffüzü bənzər olan hərfləri müəyyən etmək

  • Yazılışı bənzər olar hərfləri müəyyən etmək

  • Hərflərin bəzi xüsusiyyətlərini müəyyən etmək

  • Dişlər arası tələffüz edilən və vıyıltılı hərfləri fərqləndirmək

  • Qalın və incə hərfləri tanımaq


    Bütün haqlar qorunur. "Başlayanlar üçün təcvid" kursunun metodik materiallarından "HolyQuranAcademy©