Feili cümlə((الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ))

Bu dərsdə siz üzə çıxaracaqsınız ki,...