‎إِنَّ‎ sözönü və onun "bacıları". ‎إِنَّ‎ sözönü "həqiqətən, axı, bəs"

Bu dərsdə siz إِنَّ sözönü və onun "bacıları" ilə tanış olacaqsınız.