Feil mənası verən sözlər((أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ))

Bu dərsdə siz feil mənası verən sözlərlə tanış olacaqsınız.