İki hallı hallanma isimləri (Hissə 1)((الأَسْمَاءُ المَمْنُوعَةُ مِنَ الصَّرْفِ))

Bu dərsdə siz öyrənəcəksiniz ...