İstisna təşkil edən cümlə((‎اَلاِسْـتِـثْـنَـاءُ‎))

Bu dərsdə siz istisna təşkil edən cümləni necə qurmağı öyrənəcəksiniz.