İstisna təşkil edən cümlə. Hissə 2((‎اَلاِسْـتِـثْـنَـاءُ‎))

Bu dərsdə siz istisna təşkil edən cümləni necə qurmağı öyrənəcəksiniz.