Çalışma 2: İki uzatmalı sözlərin oxunması

Bu dərsdə biz hər birində iki və ya üç uzatma hərf olan sözləri oxuyacağıq. Bu zaman siz daha diqqətli olmalısınız. Hərəkəli və uzatmalı hərflərin tələffüz müddətinə diqqət vermək lazımdır. Hər bir söz hərf-hərf nəzərdən keçiriləcək. Beləliklə, başlayaq!