Əlifbanın (‎ء‎ - ‎ذ‎) hərfləri Əlif uzatma hərfi ilə

Bu dərsdə siz hərfləri Əlif uzatma hərfi ilə oxuyacaqsınız. Öncə hərfi fəthəli, sonra isə uzatmalı tələffüz edəcəksiniz. Yaxşı öyrənin və hər bir hal üçün nümunəni diqqətlə nəzərdən keçirin.