Çalışma 3: Söz birləşmələri və cümlələrin oxunması

Əlif məd hərfli ayələrin parçalarını oxuyun.