Kiçik Əlif hərfli sözlərin oxunması

Kiçik Əlif məd hərfli ayələrdən sözləri oxuyuruq.