Kiçik Əlif məd hərfli söz birləşmələrinin oxunması

Bu dərsdə biz Qurandan götürülmüş və tərkibində kiçik Əlif məd hərfi olan söz birləşmələrini oxuyacağıq.