Əlifbanın ‎ء‎ dən ‎ض‎ -ya qədər hissəsinin ‎و‎ məd hərfli oxunması

Əlifbanın ء dən ض -ya qədər hissəsinin و məd hərfli oxunması