Əlifbanın ء dən ض -ya qədər hissəsinin و məd hərfli oxunması

Əlifbanın ء dən ض -ya qədər hissəsinin و məd hərfli oxunması