Əlifbanın ‎ط‎ dan ‎ى‎-yə qədər hissəsinin ‎و‎ məd hərfli oxunması

Əlifbanın ط dan ى-yə qədər hissəsinin و məd hərfli oxunması