Başlayanlar üçün təcvid

و hərfli mədd (uzatma). İki hərəkə miqdarından uzun məd

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
‎و‎ məd hərfi

‎و‎ o zaman məd hərfi olur ki, onun üzərində heç bir işarə olmur və ondan öncəki hərf dammə ilə hərəkələnib.

Əlifba hərflərinin ‎و‎ məd hərfi ilə oxunması

Əlifba hərflərini ‎و‎ məd hərfi ilə oxu

Kiçik uzatma ‎و‎ hərfi

‎و‎ hərfi bəzən mushafda xüsusi yazılış şəklinə malik olur. Bu yazılış şəkli qeyri-adi olsa da, bu hərf normal qaydada (sanki kiçik‎و‎ yerinə, adi ‎و‎ gəlir) oxunur.

İki hərəkə miqdarından daha uzun məd

İki hərəkə miqdarından daha uzun məd