Başlayanlar üçün təcvid

و hərfli mədd (uzatma). İki hərəkə miqdarından uzun məd

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
و məd hərfi

و o zaman məd hərfi olur ki, onun üzərində heç bir işarə olmur və ondan öncəki hərf dammə ilə hərəkələnib.

Əlifba hərflərinin و məd hərfi ilə oxunması

Əlifba hərflərini و məd hərfi ilə oxu

Kiçik uzatma و hərfi

و hərfi bəzən mushafda xüsusi yazılış şəklinə malik olur. Bu yazılış şəkli qeyri-adi olsa da, bu hərf normal qaydada (sanki kiçikو yerinə, adi و gəlir) oxunur.

İki hərəkə miqdarından daha uzun məd

İki hərəkə miqdarından daha uzun məd