İki hərəkə miqdarından daha uzun məd. Onun işarələnməsi

Əgər məd hərfindən sonra həmzə gəlirsə onda bu məddi 4 və ya 5 hərəkə miqdarında uzatmaq lazımdır. Mushafda belə hərfləri göstərmək üçün üstündə dalğaya bənzər xətt qoyulur.