Dərsin qaydalarını yadda saxla

Sükunlu hərflər

  • Sükun necə işarələnir?

Qurandakı sükun işarəsi başqa ərəb kitablarındakından fərqlənir. Ərəb kitablarında sükun aşağıdakı kimi, hərf üstündə kiçik dairə şəklindədir:

شْ لْ غْ

Quranda sükun bir az başqa şəkildədir:

شۡ لۡ غۡ

Bu işarə خ hərfinin yuxarı hissəsinin nöqtəsiz halına bənzəyir.

Bu şəkildə işarəni Xəlil ibn Əhməd əl Fərahidi adlı alim (Allahın rəhməti ona olsun) icad edib. Bu işarə "əl-Xəfif" yəni "asan" sözündən irəli gəlir.

  • Sükunlu hərflərin tələffüz xüsusiyyətləri

Sükun - bir növ hərəkələrin əksidir. O sait səsin yoxluğunu göstərir.

أَ شۡ Sükunlu hərfin oxunuşunu asanlaşdırmaq üçün sükunlu hərfdən öncə hərəkəli həmzə qoyacağıq.

Hərəkəli və sükunlu hərflərin tələffüzünü müqayisə edin.

شَ شِ شُ أَشۡ


Bütün haqlar qorunur. "Başlayanlar üçün təcvid" kursunun materiallarından HolyQuranAcademy©