Əlifbanın hərfləri sükunlu

Əlifbanın hərflərini sükunlu tələffüz et.