Tənvinə giriş. Tənvin növləri

İsim və sifətin qeyri-müəyyənliyini göstərmək üçün ərəb dilində "tənvin" anlayışı mövcuddur.

Bu dərsdə öyrənəcəksiniz:

  • tənvin necə olur
  • onun növləri və yazılışı
  • fəth tənvinindən sonra əlavə Əlif hərfinin yazılması və istisna hallar