İstiazə anlayışı və onun düzgün tələffüzü

Bu dərsdə öyrənəcəksiniz:

  • istiazə nədir, onu niyə tələffüz etmək lazımdır
  • istiazəni nə zaman səslə nə zaman səssiz demək lazımdır
  • istiazənin məcburi və ya könüllülüyü haqqında qaydalar
  • əgər qiraətçi oxumanı dayandırmışsa davam etmək üçün istiazəni yenidən təkrarlamaq lazımdırmı
  • istiazənin düzgün tələffüzü