Başlayanlar üçün təcvid

Quranın kiçik surələrini oxuyur və əzbərləyirik.

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
İstiazə və bismillah sözlərinin düzgün tələffüzünü öyrənək.

Mushafı oxumağa və öyrənməyə başlamazdan öncə istiazə və bismillahın mühümlüyünü, onlarla bağlı bəzi qaydaları bilmək lazımdır.

Mushafda səhifələri, ayə və surələri necə tapmalı

Bu bölümdə siz ərəb rəqəmlərini öyrənəcək, sonra isə nömrəyə əsasən lazım olan səhifə, surə və ayəni tapa biləcəksiniz.

Əl-Kövsər surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik.

Bu bölümdə siz ilk surəni əzbərləyəcəksiniz. Bu Əl-Kövsər surəsidir

Əl-Fatihə surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik.

Bu bölümdə Əl-Fatihə surəsini əzbərləyəcəyik

Əl-İxlas surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik.

Bu bölümdə Əl-İxlas surəsini oxuyacaq və əzbərləyəcəyik.

Əl-Fələq surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik

Bu dərslərdə Əl-Fələq surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik.

Əl-Nəs surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik.

Bu dərslərdə Ən-Nəs surəsini əzbərləyəcəyik.

Əl-Nəsr surəsini oxuyuruq və əzbərləyirik.

Bu dərslərdə Ən-Nəsr surəsini əzbərləyəcəyik.

Ət-Təkəsur surəsinin oxunması və əzbərlənməsi

Bu dərslərdə siz Ət-Təkəsur surəsini oxuyacaq və əzbərləyəcəksiniz.