Ət-Təkəsur 1-4-cü ayələr

Bu dərsdə siz Ət-Təkəsur surəsinin ilk 4 ayəsini öyrənəcəksiniz.