Ən-Nəsr. 1-ci ayə

Ən-Nəsr surəsinin birinci ayəsini əzbərləyirik