‎ف‎ hərfinin tələffüzü və yazılışı

Bu dərsi öyrəndikdən sonra siz ف hərfini düzgün tələffüz edə və yaza biləcəksiniz. Həmçinin, siz, onun tələffüz xüsusiyyətlərini izah edə biləcəksiniz.