‎ع‎ hərfinin tələffüzü və yazılışı

Bu dərsdə siz ع hərfinin tələffüz və yazılışını öyrənəcəksiniz. Azərbaycan dilində ع hərfinin səsinə bənzər hərf yoxdur, buna görə tələffüzdə çətinlik meydana çıxa bilər. ع boğaz hərfidir. İncə hərflərə aiddir.