Başlayanlar üçün təcvid

Hərəkələrlə tanışlıq: Dammə

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Dammə hərəkəsi. Giriş

Dammə kiçik vergülə bənzər olub, hərfin üstündə yazılır. Məsələn: ‎قُ‎ ‎جُ‎ ‎زُ‎

Dammə hərəkəli əlifba hərflərinin oxunması

Əlifbanın hərflərini dammə hərəkəsi ilə oxuyuruq.