"Dammə" nədir?

Bu dərsdə siz öyrənəcəksiniz:

dammə hərəkəsi necədir hansı səsi təmsil edir onu düzgün necə tələffüz etmək lazımdır damməli hərflərin yazılış və tələffüz nümunələri