ء-dən ش-ə qədər hərflərin damməli tələffüzü

ء-dən ش-ə qədər əlifba hərflərini damməli tələffüz edirik.