"Dammə" ni necə düzgün tələffüz etməli?

Bu dərs dammə hərəkəsinin bir neçə tələffüz qaydasına həsr olunub. Habelə siz hərəkəli hərflərin tələffüzündə yol verilən mümkün səhvlər haqqında öyrənəcəksiniz.