ر hərfinin tələffüz və yazılışı / ر د hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərsdə biz ر hərfinin tələffüzü və yazılışını öyrənəcəyik . həmçinin رد hərflərinin yazılışındakı bənzərliyə diqqət yetirəcəyik.