‎س‎ hərfinin tələffüzü və yazılması

Bu dərsdə siz س hərfinin yazılış və tələffüzünü öyrənəcəksiniz. Bu, incə, vıyıltılı həfdir. .