‎ز‎ hərfinin tələffüz və yazılışı / ‎ز‎ ‎ذ‎ hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərsdə biz ز hərfinin tələffüz və yazılışını öyrənəcəyik. Eyni zamanda, ز və ذ hərflərinin yazılış və tələffüzündəki bənzərliyə diqqət verəcəyik. ذ hərfi dişlər arası tələffüz olunur, ز isə vıyıltılı hərfdir. ذhərfi sətirin üstündə yazılmalıdır, ز hərfinin bir hissəsi isə sətirin altına uzanır.