Ev tapşırığı: düzgün yazılış ه و

Ev tapşırığı: düzgün yazılış ه و (Ev tapşırığı: Yazılışlar ه و.pdf](/uploads/194/2322-propis-ha-uau.pdf)