‎و‎ hərfinin düzgün yazılışı

و hərfinin düzgün yazılışı