و hərfinin düzgün yazılışı

و hərfinin düzgün yazılışı