ه hərfinin düzgün yazılışı

ه hərfinin düzgün yazılışı