‎ه‎ hərfinin düzgün yazılışı

ه hərfinin düzgün yazılışı