Əlifbanın (ر - غ) hərfləri Əlif uzatma hərfi ilə

Əlifbanın hərflərini Əlif uzatma hərfi ilə öyrənməyə davam edirik.