Əlifbanın (‎ف‎ - ‎ي‎) hərfləri Əlif uzatma hərfi ilə

Bu dərsdə siz əlifbanın Əlif uzatma hərfi ilə tələffüzünü bitirəcəksiniz.