Əlifbanın (‎ر‎ - ‎غ‎) hərfləri Əlif uzatma hərfi ilə

Əlifbanın hərflərini Əlif uzatma hərfi ilə öyrənməyə davam edirik.