"Məd" nədir?

"Məd" nədir?

"Məd" ərəb sözü olub, "uzatma" mənası verir. Uzatma göstərən hərflər üçdür: ا و ي