Əlifbanın (ف - ي) hərfləri Əlif uzatma hərfi ilə

Bu dərsdə siz əlifbanın Əlif uzatma hərfi ilə tələffüzünü bitirəcəksiniz.