Çalışma : Hərəkəli uzun cümlələrin oxunması.

Hərəkəli uzun cümlələri oxuyuruq.